Trihomi: majhne tovarne konopljinih učinkovin

Tako raziskave aktivnih učinkovin konoplje, kot tudi široka terapevtska uporaba izdelkov iz konoplje, so bile v preteklosti omejene zaradi različnih razlogov, vključno z nezakonitostjo pridelave konoplje (zaradi psihoaktivnega delovanja in […]

Konopljini škodljivci

Škodljivci so organizmi, ki povzročajo poškodbe rastlin in ne bolezni. Večino konopljinih škodljivcev predstavljajo žuželke, do sedaj jih je bilo opisanih že okoli 300 vrst. Kljub velikemu številu pa jih […]

Bolezni konoplje

Bolezni konoplje povzročajo tako živi organizmi, kakor tudi abiotski dejavniki. Med organizme, ki povzročajo bolezni konoplje spadajo predvsem glive, pa tudi gliste, parazitske rastline, bakterije in virusi. Abiotski dejavniki vključujejo […]

Gojenje indoor konoplje

Na voljo je zelo malo zanesljivih informacij o gojenju koplje v zaprtih prostorih.  Vanhove (2014) je v svoji doktorski disertaciji, na katero smo se pri pisanju prispevka oprli, zapisal, da […]

Gojenje konoplje na prostem

Za proizvodnjo visokokakovostne konoplje je potreben razvoj ustreznih tehnik gojenja.  Proučevanje optimalnih gojitvenih pogojev prispeva h kakovosti konopljinih izdelkov, hkrati pa širi znanje o konoplji in njenih vplivih na okolje, […]

Botanika

Konoplja je zelo prilagodljiva in za rast nezahtevna rastlina, kar ji je omogočilo razširjenost po vsem svetu. Poznamo dve skupin ekotipov, evropski in vzhodnoazijski ekotip, ki se razlikujeta po namenu […]

Taksonomija konoplje

Kraljestvo: Plantae (rastline) Deblo: Angiosperms (kritosemenke) Razred: Dicotyledon (dvokaličnice) Red: Urticales (koprivovci) Družina: Cannabaceae (konopljevke) Rod: Cannabis (konoplja) Vrsta: Podvrste:  sativa L. ssp. sativa,  ssp. indica,  ssp. ruderalis (Hazekamp A., 2009) Konopljo […]

Zgodovina konoplje

UVOD Konoplja izvira iz območja severozahodnega dela Himalaje do Aralskega jezera in Kaspijskega morja. Gojene oblike so nastale iz samorasle konoplje (Cannabis sativa L. ssp. spontanea) z odbiro in prenosom […]