Neža Grabnar Dobnikar

Sem diplomirana mikrobiologinja z zaključenim magisterijem iz varnosti prehrane in študentka drugega letnika magistrskega študijskega programa Uprava. S študijem varnosti prehrane sem nadaljevala, da bi pridobila čim več znanj s […]