Neža Grabnar Dobnikar

Sem diplomirana mikrobiologinja z zaključenim magisterijem iz varnosti prehrane in študentka drugega letnika magistrskega študijskega programa Uprava. S študijem varnosti prehrane sem nadaljevala, da bi pridobila čim več znanj s področja varnosti in kakovosti hrane, s študijskim programom uprava, ki sem ga vpisala vzporedno, pa, da bi pridobila znanja  s področja uradnega nadzora živil.

Poleg študija se ukvarjam s svetovanjem manjšim podjetjem glede zagotavljanja varnosti hrane in uvajanja zakonsko obveznega sistema HACCP in se udejstvujem kot prostovoljka. Pri Rdečemu Križu OZLJ sem članica nastanitvene enote (vodja skupine za organizacijo prehrane), pri  Food for life Slovenija pa pomagam pri postavitvi HACCP sistema  za potrebe humanitarne dejavnost v okviru projekta Kucha chasti.

 

Imate vprašanje?